ErrorException Message: Argument 2 passed to WP_Translation_Controller::load_file() must be of the type string, null given, called in /var/www/wordpress/wp-includes/l10n.php on line 838
https://minhminhnhut.com/wp-content/plugins/dmca-badge/libraries/sidecar/classes/ Chính sách bảo mật quyền riêng tư - Minh Minh Nhựt

Minh Minh Nhựt

Văn phòng: 0933 06.09.80

Nhà máy: (028) 3873 4212

Chính sách bảo mật quyền riêng tư

Khi truy cập và sử dụng trang Web này nghĩa là bạn xác nhận bạn đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi

Cập nhập lần cuối – thứ ba, ngày 01 tháng 03 năm 2022

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT QUYỀN RIÊNG TƯ

Thông báo bảo mật này dành cho Công ty TNHH Minh Minh Nhựt (“Công ty,” “chúng tôi“, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi“), mô tả cách thức và lý do chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và/hoặc chia sẻ (“quy trình“) thông tin của bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi (“Dịch vụ“), chẳng hạn như khi bạn:

 • Truy cập trang web của chúng tôi tại https://minhminhnhut.com, hoặc bất kỳ trang web nào của chúng tôi có liên kết đến thông báo bảo mật này
 • Tương tác với chúng tôi theo những cách liên quan khác, bao gồm bất kỳ hoạt động bán hàng, tiếp thị hoặc sự kiện nào.

Bạn có những câu hỏi liên quan? Đọc thông báo về quyền riêng tư này sẽ giúp bạn hiểu các quyền và lựa chọn về quyền riêng tư của mình. Nếu bạn không đồng ý với các chính sách và thông lệ của chúng tôi, vui lòng không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn vẫn còn bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ hello@minhminhnhut.com.

Tóm tắt các điểm chính

Bản tóm tắt này cung cấp các điểm chính từ thông báo bảo mật của chúng tôi, nhưng bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết về bất kỳ chủ đề nào trong số này bằng cách nhấp vào liên kết theo sau mỗi điểm chính hoặc bằng cách sử dụng mục lục của chúng tôi bên dưới để tìm phần bạn đang tìm kiếm.

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân nào? Khi bạn truy cập, sử dụng hoặc điều hướng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân tùy thuộc vào cách bạn tương tác với Công ty TNHH Minh Minh Nhựt và Dịch vụ, lựa chọn của bạn cũng như các sản phẩm và tính năng bạn sử dụng.

Chúng tôi có xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào không? Chúng tôi không xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm.

Chúng tôi có nhận bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba không? Chúng tôi không nhận và xử lý bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba.

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân như thế nào? Chúng tôi xử lý thông tin của bạn để cung cấp, cải thiện và quản lý Dịch vụ của chúng tôi, liên lạc với bạn, để bảo mật và ngăn chặn gian lận cũng như tuân thủ luật pháp. Chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin của bạn cho các mục đích khác với sự đồng ý của bạn. Chúng tôi chỉ xử lý thông tin của bạn khi chúng tôi có lý do pháp lý hợp lệ để làm như vậy.

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân trong những tình huống nào và với bên thứ ba nào? Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin trong các tình huống cụ thể và với các danh mục cụ thể của các bên thứ ba.

Làm thế nào để chúng tôi có thể giữ thông tin của bạn an toàn? Chúng tôi có các quy trình và thủ tục về tổ chức và kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, không có đường truyền điện tử nào qua internet hoặc công nghệ lưu trữ thông tin có thể được đảm bảo là an toàn 100%, vì vậy chúng tôi không thể hứa hoặc đảm bảo rằng tin tặc, tội phạm mạng hoặc các bên thứ ba trái phép khác sẽ không thể xâm phạm hệ thống bảo mật của chúng tôi và thu thập, truy cập không đúng cách , đánh cắp hoặc sửa đổi thông tin của bạn.

Quyền lợi của bạn là gì? Tùy thuộc vào vị trí địa lý của bạn, luật bảo mật hiện hành có thể có nghĩa là bạn có một số quyền nhất định về thông tin cá nhân của mình.

Làm thế nào để tôi thực hiện các quyền của mình? Cách dễ nhất để thực hiện các quyền của bạn là điền vào biểu mẫu yêu cầu chủ đề dữ liệu của chúng tôi có sẵn tại đây hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và hành động theo bất kỳ yêu cầu nào phù hợp với luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Bạn muốn tìm hiểu kỹ thêm về những gì chúng tôi thực hiện với bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập được?

Thông tin cá nhân bạn cho chúng tôi biết

Ngắn gọn: chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi khi bạn muốn lấy thông tin về chúng tôi hoặc các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi, khi bạn tham gia vào các hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn liên hệ với chúng tôi.

Thông tin cá nhân do bạn cung cấp. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập tùy thuộc vào bối cảnh tương tác của bạn với chúng tôi và Dịch vụ của chúng tôi, lựa chọn bạn đưa ra cũng như các sản phẩm và tính năng bạn sử dụng. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm những điều sau:

 • Họ và tên
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ e-mail
 • Địa chỉ nhận hóa đơn
 • Thông tin liên hệ hoặc thông tin xác thực
 • Thông tin liên hệ khác có liên quan

Thông tin nhạy cảm. Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nhạy cảm nào.

Tất cả thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi phải trung thực, đầy đủ và chính xác và bạn phải thông báo cho chúng tôi khi có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân đó.

Thông tin được thu thập tự động

Ngắn gọn: một số thông tin – chẳng hạn như địa giao thức Internet (“IP”, “địa chỉ IP”) và/hoặc loại trình duyệt và đặc điểm thiết bị – sẽ được thu thập tự động khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi tự động thu thập thông tin nhất định khi bạn truy cập, sử dụng hoặc điều hướng Dịch vụ. Thông tin này không tiết lộ danh tính cụ thể của bạn (như tên hoặc thông tin liên hệ của bạn) nhưng có thể bao gồm thiết bị và thông tin sử dụng, chẳng hạn như địa chỉ IP, trình duyệt và đặc điểm thiết bị, hệ điều hành, tùy chọn ngôn ngữ, URL giới thiệu, tên thiết bị, quốc gia, vị trí , thông tin về cách thức và thời điểm bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, và các thông tin kỹ thuật khác. Thông tin này chủ yếu cần thiết để duy trì tính bảo mật và hoạt động của Dịch vụ của chúng tôi cũng như cho các mục đích báo cáo và phân tích nội bộ của chúng tôi.

Giống như nhiều doanh nghiệp khác, chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua cookies và các công nghệ tương tự. Bạn có thể tìm hiểu thêm về điều này trong Thông báo Cookie của chúng tôi: https://minhminhnhut.com/cookies.

Thông tin chúng tôi thu thập bao gồm:

 • Nhật ký và dữ liệu sử dụng. Nhật ký và dữ liệu sử dụng là thông tin liên quan đến Dịch vụ, dùng để đo lường và phân tích hiệu suất mà máy chủ của chúng tôi tự động thu thập khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi ghi lại trong tệp nhật ký. Tùy thuộc vào cách bạn tương tác với chúng tôi, dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm địa chỉ IP, thông tin thiết bị, loại trình duyệt, cài đặt và thông tin về hoạt động của bạn trong Dịch vụ (chẳng hạn như ngày/giờ liên quan đến việc sử dụng của bạn, các trang và tệp đã xem, tìm kiếm và các hành động khác mà bạn thực hiện, chẳng hạn như tính năng bạn sử dụng), thông tin sự kiện của thiết bị (chẳng hạn như hoạt động của hệ thống, báo cáo lỗi (đôi khi được gọi là “kết xuất sự cố”) và cài đặt phần cứng).
 • Dữ liệu vị trí. Chúng tôi thu thập dữ liệu vị trí, chẳng hạn như thông tin về vị trí thiết bị của bạn, có thể chính xác hoặc không chính xác. Lượng thông tin chúng tôi thu thập tùy thuộc vào loại cài đặt của thiết bị bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng GPS và các công nghệ khác để thu thập dữ liệu vị trí địa lý cho chúng tôi biết vị trí hiện tại của bạn (dựa trên địa chỉ IP của bạn). Bạn có thể chọn không cho phép chúng tôi thu thập thông tin này bằng cách từ chối quyền truy cập thông tin hoặc bằng cách tắt cài đặt Vị trí trên thiết bị của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chọn từ chối, bạn có thể không sử dụng được một số khía cạnh của Dịch vụ.

Ngắn gọn: Chúng tôi xử lý thông tin của bạn để cung cấp, cải thiện và quản lý Dịch vụ của chúng tôi, liên lạc với bạn, để bảo mật và ngăn chặn gian lận cũng như tuân thủ pháp luật. Chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin của bạn cho các mục đích khác với sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn vì nhiều lý do, tùy thuộc vào cách bạn tương tác với Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm:

 • Dùng để cung cấp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp dịch vụ cho người dùng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để cung cấp cho bạn dịch vụ được yêu cầu.
 • Để trả lời các thắc mắc của người dùng/cung cấp hỗ trợ cho người dùng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để trả lời các câu hỏi của bạn và giải quyết mọi vấn đề tiềm ẩn mà bạn có thể gặp phải với dịch vụ được yêu cầu.
 • Để thực hiện và quản lý các đơn đặt hàng của bạn. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để thực hiện và quản lý các đơn đặt hàng, thanh toán, trả hàng và trao đổi của bạn được thực hiện thông qua Dịch vụ.
 • Để giao tiếp giữa người dùng với người dùng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn nếu bạn chọn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi cho phép giao tiếp với người dùng khác.
 • Để yêu cầu phản hồi. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi cần thiết để yêu cầu phản hồi và liên hệ với bạn về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
 • Để bảo vệ Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn như một phần trong nỗ lực giữ cho Dịch vụ của chúng tôi an toàn và bảo mật, bao gồm cả việc giám sát và ngăn chặn gian lận.
 • Để xác định xu hướng sử dụng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để hiểu rõ hơn về cách chúng tôi đang sử dụng chúng để chúng tôi có thể cải thiện chúng.
 • Để xác định hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và khuyến mại của chúng tôi. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để hiểu rõ hơn về cách cung cấp các chiến dịch tiếp thị và khuyến mại phù hợp nhất với bạn.
 • Để bảo vệ lợi ích quan trọng của một cá nhân. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi cần thiết để lưu lại hoặc bảo vệ lợi ích quan trọng của một cá nhân, chẳng hạn như để ngăn ngừa tổn hại.

Ngắn gọn: Chúng tôi chỉ xử lý thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết và chúng tôi có lý do pháp lý hợp lệ (tức là cơ sở pháp lý) để làm như vậy theo luật hiện hành, chẳng hạn như sự đồng ý của bạn, dùng để tuân thủ luật pháp, dùng để cung cấp dịch vụ cho bạn để tham gia hoặc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi, dùng để bảo vệ các quyền của bạn hoặc dùng để thực hiện các lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi.

Nếu bạn đang sinh sống ở Liên minh Châu Âu hoặc Vương quốc Anh, phần này áp dụng cho bạn.

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) và GDPR của Vương quốc Anh yêu cầu chúng tôi giải thích các cơ sở pháp lý hợp lệ mà chúng tôi dựa vào để xử lý thông tin cá nhân của bạn. Do đó, chúng tôi có thể dựa vào các cơ sở pháp lý sau để xử lý thông tin cá nhân của bạn:

 • Bằng lòng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn nếu bạn đã cho phép chúng tôi (tức là đồng ý) sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho một mục đích cụ thể. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào.
 • Thực hiện Hợp đồng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi tin rằng cần phải thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi đối với bạn, bao gồm cả việc cung cấp Dịch vụ của chúng tôi hoặc theo yêu cầu của bạn trước khi ký hợp đồng với bạn.
 • Quyền lợi hợp pháp. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết một cách hợp lý để đạt được lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi và những lợi ích đó không lớn hơn lợi ích cũng như các quyền và tự do cơ bản của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn cho một số mục đích được mô tả để:
  • Phân tích cách mà dịch vụ của chúng tôi được sử dụng để chúng tôi có thể cải thiện chúng để thu hút và giữ chân người dùng.
  • Hỗ trợ các hoạt động tiếp thị của chúng tôi.
  • Đo lường vấn đề và/hoặc ngăn chặn các hoạt động gian lận.
  • Hiểu cách thức người dùng của chúng tôi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi để chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm người dùng.
 • Nghĩa vụ pháp lý. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, chẳng hạn như hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi hoặc tiết lộ thông tin của bạn làm bằng chứng trong vụ kiện tụng mà chúng tôi tham gia có liên quan.
 • Lợi ích hợp pháp khác. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng là cần thiết để bảo vệ lợi ích quan trọng của bạn hoặc lợi ích quan trọng của bên thứ ba, chẳng hạn như các tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn của bất kỳ người nào.

Ngắn gọn: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin trong các tình huống cụ thể được mô tả trong phần này và/hoặc với các danh mục bên thứ ba sau đây.

Nhà cung cấp, nhà tư vấn và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các nhà cung cấp bên thứ ba, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu hoặc đại lý (“bên thứ ba”) thực hiện các dịch vụ cho chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi và yêu cầu quyền truy cập vào thông tin đó để thực hiện công việc đó. Chúng tôi có hợp đồng với các bên thứ ba, được thiết kế để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa là họ không thể làm bất cứ điều gì với thông tin cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi đã hướng dẫn họ làm điều đó. Họ cũng sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ tổ chức nào ngoài chúng tôi. Họ cũng cam kết bảo vệ dữ liệu mà họ nắm giữ thay mặt cho chúng tôi và lưu giữ dữ liệu đó trong khoảng thời gian chúng tôi hướng dẫn. Các loại bên thứ ba mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân như sau:

 • Dịch vụ phân tích dữ liệu.
 • Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu.
 • Nhà cung cấp công cụ bán hàng và tiếp thị.
 • Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ trang Web.
 • Mạng quảng cáo.
 • Các công cụ giao tiếp và cộng tác.
 • Mạng xã hội.
 • Dịch vụ đăng ký và xác thực tài khoản người dùng.
 • Nền tảng nhắm lại đối tượng mục tịch (retargeting platforms).
 • Dịch vụ điện toán đám mây.
 • Chương trình tiếp thị liên kết.

Chúng tôi cũng có thể cần chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

 • Chuyển giao kinh doanh. Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin của bạn liên quan đến, hoặc trong quá trình đàm phán, bất kỳ sự hợp nhất, bán tài sản công ty, tài trợ hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi cho một công ty khác.
 • Chi nhánh. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các chi nhánh của chúng tôi, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ yêu cầu các chi nhánh đó tôn trọng thông báo bảo mật này. Các đơn vị liên kết bao gồm công ty mẹ của chúng tôi và bất kỳ công ty con nào, đối tác liên doanh hoặc các công ty khác mà chúng tôi kiểm soát hoặc dưới sự kiểm soát chung của chúng tôi.
 • Đối tác kinh doanh. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh của chúng tôi để cung cấp cho bạn một số sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi.

Ngắn gọn: Chúng tôi có thể sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi khác để thu thập và lưu trữ thông tin của bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi tương tự (như Web beacons và pixels) để truy cập hoặc lưu trữ thông tin. Thông tin cụ thể về cách chúng tôi sử dụng các công nghệ đó và cách bạn có thể từ chối một số cookies nhất định được nêu trong Thông báo về cookie của chúng tôi: https://minhminhnhut.com/cookies.

Ngắn gọn: Chúng tôi có thể chuyển, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn ở các quốc gia khác ngoài quốc gia của bạn (International transfer).

Máy chủ của chúng tôi được đặt tại Singapore. Nếu bạn đang truy cập Dịch vụ của chúng tôi từ bên ngoài Singapore, vui lòng lưu ý rằng thông tin của bạn có thể được chúng tôi chuyển đến, lưu trữ và xử lý trong các cơ sở của chúng tôi và bởi các bên thứ ba mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn (xem ” CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI AI VÀ KHI NÀO?”Ở trên), ở Singapore, Việt Nam và các quốc gia khác.

Nếu bạn là cư dân ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) hoặc Vương quốc Anh (UK), thì các quốc gia này có thể không nhất thiết phải có luật bảo vệ dữ liệu hoặc các luật tương tự khác toàn diện như luật ở quốc gia của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo thông báo về quyền riêng tư này và luật hiện hành.

Các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban Châu Âu:

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, bao gồm bằng cách sử dụng Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban Châu Âu để chuyển giao thông tin cá nhân giữa các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi và giữa chúng tôi với các nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi. Các điều khoản này yêu cầu tất cả người nhận bảo vệ tất cả thông tin cá nhân mà họ xử lý có nguồn gốc từ EEA hoặc Vương quốc Anh theo luật và quy định bảo vệ dữ liệu của Châu Âu. Các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của chúng tôi có thể được cung cấp theo yêu cầu. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp tương tự với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác bên thứ ba của chúng tôi và các chi tiết khác có thể được cung cấp theo yêu cầu.

Ngắn gọn: Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn đến chừng nào cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong thông báo về quyền riêng tư này trừ khi pháp luật yêu cầu khác.

Chúng tôi sẽ chỉ giữ thông tin cá nhân của bạn chừng nào còn cần thiết cho các mục đích được nêu trong thông báo bảo mật này, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép một khoảng thời gian lưu giữ lâu hơn (chẳng hạn như thuế, kế toán hoặc các yêu cầu pháp lý khác). Không một mục đích nào, ngoài các thông báo nêu trên, chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn lâu hơn 1 năm.

Khi chúng tôi không có nhu cầu kinh doanh hợp pháp đang diễn ra để xử lý thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin đó hoặc nếu điều này là không thể (ví dụ: vì thông tin cá nhân của bạn đã được lưu trữ trong kho lưu trữ dự phòng), thì chúng tôi sẽ bảo mật lưu trữ thông tin cá nhân của bạn và cách ly nó khỏi bất kỳ quá trình xử lý nào cho đến khi có thể xóa được.

Ngắn gọn: Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn thông qua một hệ thống các biện pháp bảo mật kỹ thuật.

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật thích hợp và hợp lý được thiết kế để bảo vệ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi xử lý. Tuy nhiên, bất chấp các biện pháp bảo vệ và nỗ lực của chúng tôi để bảo mật thông tin của bạn, không có đường truyền điện tử nào qua Internet hoặc công nghệ lưu trữ thông tin có thể được đảm bảo là an toàn 100%, vì vậy chúng tôi không thể hứa hoặc đảm bảo rằng tin tặc, tội phạm mạng hoặc các bên thứ ba trái phép khác sẽ không thể không bị  đánh bại bởi các lớp bảo mật của chúng tôi và thu thập, truy cập, đánh cắp hoặc sửa đổi thông tin của bạn một cách không thích hợp. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, việc truyền tải thông tin cá nhân đến và từ Dịch vụ của chúng tôi là rủi ro của riêng bạn. Bạn chỉ nên truy cập Dịch vụ trong một môi trường an toàn.

Ngắn gọn: Chúng tôi không thu thập thông tin và /hoặc tiếp thị cho trẻ em dưới 18 tuổi.

Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc tiếp thị dữ liệu từ trẻ em dưới 18 tuổi. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố rằng bạn từ 18 tuổi trở lên hoặc bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ vị thành niên đó và đồng ý với việc sử dụng Dịch vụ của trẻ vị thành niên phụ thuộc đó. Nếu chúng tôi biết rằng thông tin cá nhân từ người dùng dưới 18 tuổi đã bị thu thập, chúng tôi sẽ hủy kích hoạt tài khoản và thực hiện các biện pháp hợp lý để xóa ngay dữ liệu đó khỏi hồ sơ của chúng tôi. Nếu bạn biết về bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có thể đã thu thập từ trẻ em dưới 18 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hello@minhminhnhut.com.

Ngắn gọn: Ở một số khu vực, chẳng hạn như Khu vực Các Nền Kinh tế Chung Châu Âu (EEA) và Vương quốc Anh (UK), bạn có các quyền cho phép bạn truy cập và kiểm soát nhiều hơn đối với thông tin cá nhân của mình. Bạn có thể xem xét, thay đổi hoặc chấm dứt tài khoản của mình bất kỳ lúc nào.

Ở một số khu vực (như EEA và Vương quốc Anh), bạn có một số quyền nhất định theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Những quyền này có thể bao gồm quyền (i) yêu cầu truy cập và lấy bản sao thông tin cá nhân của bạn, (ii) yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa; (iii) hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn; và (iv) nếu có, đối với tính khả chuyển của dữ liệu. Trong một số trường hợp nhất định, bạn cũng có thể có quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của mình. Bạn có thể đưa ra yêu cầu như vậy bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được cung cấp trong phần “BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY NHƯ THẾ NÀO?” phía dưới.

Chúng tôi sẽ xem xét và hành động theo bất kỳ yêu cầu nào phù hợp với luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Nếu bạn ở EEA hoặc Vương quốc Anh và bạn tin rằng chúng tôi đang xử lý thông tin cá nhân của bạn một cách bất hợp pháp, bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn. Bạn có thể tìm chi tiết liên hệ của họ tại đây: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authority/index_en.htm.

Nếu bạn ở Thụy Sĩ, chi tiết liên hệ của các cơ quan bảo vệ dữ liệu có sẵn tại đây: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Rút lại sự đồng ý của bạn: Nếu chúng tôi dựa trên sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân của bạn, có thể là sự đồng ý rõ ràng và/hoặc ngụ ý tùy thuộc vào luật hiện hành, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được cung cấp trong phần “BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY NHƯ THẾ NÀO?” phía dưới.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý trước khi thu hồi, cũng như khi luật hiện hành cho phép, nó sẽ ảnh hưởng đến việc xử lý thông tin cá nhân của bạn được tiến hành dựa trên các cơ sở xử lý hợp pháp ngoài sự đồng ý.

Chọn không tham gia truyền thông tiếp thị và quảng cáo: Bạn có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email mà chúng tôi gửi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết được cung cấp trong phần “BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY NHƯ THẾ NÀO? ” phía dưới. Sau đó, bạn sẽ được loại khỏi danh sách tiếp thị. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể liên lạc với bạn – ví dụ: để gửi cho bạn các tin nhắn liên quan đến dịch vụ cần thiết cho việc quản lý và sử dụng tài khoản của bạn, để phản hồi các yêu cầu dịch vụ hoặc cho các mục đích phi tiếp thị khác.

Cookies và các công nghệ tương tự: Hầu hết các trình duyệt Web được thiết lập để chấp nhận cookies theo mặc định. Nếu muốn, bạn thường có thể chọn đặt trình duyệt của mình để xóa cookies và từ chối cookies. Nếu bạn chọn xóa cookies hoặc từ chối cookies, điều này có thể ảnh hưởng đến một số tính năng hoặc dịch vụ của Dịch vụ của chúng tôi. Để chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích của các nhà quảng cáo trên Dịch vụ của chúng tôi, hãy truy cập vào http://www.aboutads.info/choices/. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Thông báo Cookies của chúng tôi: https://minhminhnhut.com/cookies.

Nếu bạn có câu hỏi về quyền riêng tư của mình, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại hello@minhminhnhut.com.

Hầu hết các trình duyệt web và một số hệ điều hành di động và ứng dụng di động bao gồm tính năng Không theo dõi (“DO-NOT-TRACK”) hoặc cài đặt mà bạn có thể kích hoạt để bảo mật thông tin của bạn và không để dữ liệu về các hoạt động duyệt web trực tuyến của bạn bị giám sát và thu thập. Ở giai đoạn này, chưa có tiêu chuẩn công nghệ thống nhất để nhận biết và thực hiện các tín hiệu DNT đã được hoàn thiện. Do đó, chúng tôi hiện không phản hồi các tín hiệu DNT từ trình duyệt hoặc bất kỳ cơ chế nào khác tự động thông báo lựa chọn của bạn để không bị theo dõi trực tuyến. Nếu tiêu chuẩn theo dõi trực tuyến được thông qua mà chúng tôi phải tuân theo trong tương lai, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thông lệ đó trong phiên bản sửa đổi của thông báo bảo mật này.

Ngắn gọn: Có, chúng tôi sẽ cập nhật thông báo này khi cần thiết để tuân thủ các luật liên quan.

Chúng tôi có thể cập nhật thông báo về quyền riêng tư này theo thời gian. Phiên bản cập nhật sẽ được chỉ định bằng ngày cập nhật “Đã sửa đổi” và phiên bản cập nhật sẽ có hiệu lực ngay khi có thể truy cập được. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi có thể thông báo cho bạn bằng cách đăng nổi bật thông báo về những thay đổi đó hoặc bằng cách gửi trực tiếp cho bạn thông báo. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại thông báo bảo mật này thường xuyên để được thông báo về cách chúng tôi đang bảo vệ thông tin của bạn.

Nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi hay ý kiến nào về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, bạn có thể gửi tin nhắn cho chúng tôi tại địa chỉ hello@minhminhnhut.com hoặc gửi thư tại:

Công ty TNHH Minh Minh Nhựt

Lô D.04, đường số 3, Khu Công Nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc

Long An

Việt Nam

Dựa trên luật hiện hành của quốc gia bạn, bạn có thể có quyền yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn, thay đổi thông tin đó hoặc xóa thông tin đó trong một số trường hợp. Để yêu cầu xem xét, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn, vui lòng gửi biểu mẫu yêu cầu bằng cách nhấp vào đây.